:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
10097.
ศธ 04094.144/216
ปกติ
10 ก.ย. 2557
 รร.วัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)
ผอ.สพป.อย.2
  ขอความอนุเคราะห์รายงานตัวชี้วัด  การดำเนินงานโครงการเรียนดีศรีตำบล นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10096.
ศธ 04094.021/172
ปกติ
12 ก.ย. 2557
 รร.บ้านแถววิทยาคาร
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์รายงานตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงการเรียนดีศรีตำบล นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10095.
ศธ 04156/ว2967
ปกติ
12 ก.ย. 2557
 สพท.สระบุรี
ผอ.สพป.อย.2
 โครงการชวนน้องท่องพุทธจน ครั้งที่ 2 ระดับภาคสงฆ์ นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10094.
ศธ 04094.049/98
ปกติ
15 ก.ย. 2557
 รร.วัดแก้วสุวรรณ
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งแบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10093.
ศธ 04094.078/181
ปกติ
10 ก.ย. 2557
 รร.วัดทางหลวง
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10092.
ศธ 04094.129/199
ปกติ
10 ก.ย. 2557
 รร.วัดมฤคทาวัน
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10091.
ศธ 04094.76/110
ปกติ
11 ก.ย. 2557
 รร.วัดตาลานเหนือ
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10090.
ศธ 04094.006/170
ปกติ
11 ก.ย. 2557
 รร.จรัสวิทยาคาร
ผอ.สพป.อย.2
  การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10089.
ศธ 04094.077/178
ปกติ
11 ก.ย. 2557
 รร.วัดทางยาว
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10088.
ศธ 04094.096/96
ปกติ
10 ก.ย. 2557
 รร.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10087.
ศธ 04094.056/185
ปกติ
12 ก.ย. 2557
 รร.วัดโคกทอง
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10086.
ศธ 04094.043/271
ปกติ
11 ก.ย. 2557
 รร.วัดกระแชง
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10085.
ศธ 04094./137
ปกติ
12 ก.ย. 2557
 รร.วัดราษฎร์บำรุง
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10084.
ศธ 04094.148/127
ปกติ
12 ก.ย. 2557
 รร.วัดวังชะโด
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรเงรียนรักษาศีล5 นิเทศติดตามฯ
16 ก.ย. 2557
10083.
ศธ 04007.04/ว1945
ปกติ
15 ก.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 มอบอำนาจสั้งการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 ก.ย. 2557