ข้อมูลบุคลากรสังกัด สพป.อย.2 -อำเภอ ลาดบัวหลวง
โรงเรียน ประสิทธิ์วิทยา
 
 
ชื่อ - นามสกุล - ตำแหน่ง
1 .
นายประสิทธิ์ บุตรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 .
นางปณิชา รุ่งแสงศรี
ครู
3 .
นางวรรณา ปาสะและ
ครู
4 .
นางอุไร บุตรจันทร์
ครู