สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 27 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธงเธดเธ—เธขเธฒ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.027/2 15 ม.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.027/3 21 ม.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
3.
ศธ 04094.027/8 11 ก.พ. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและแผน  
4.
ศธ 04094.027/8 11 ก.พ. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและแผน  
5.
ศธ 04094.027/9 20 ก.พ. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.027/พิเศษ 2 เม.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
7.
ศธ 04094.027/17 16 เม.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 7 รายการ.