สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 53 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน„เธœเนˆเธฅเน‰เธญเธก(เน‚เธชเธ เธ“เธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.120/4 18 ม.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงใน สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ --ไม่กำหนด--  
2.
ศธ 04094.120/4 18 ม.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงใน สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 2 รายการ.