สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 4 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
3191.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
ทุกโรงเรียนกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ครูราตรี - ผอ.เดชา พงษ์แดง  
วัดไชยภูมิ
26/04/2015-22:03 
3190.
ศธ 04094/179/46
ปกติ
ทุกโรงเรียนประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย  (1
วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์
26/04/2015-20:30 
3189.
ศธ 04094/073/103
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนตารางสอนวัดตลาด ปี 2558  
วัดตลาด(อุดมวิทยา)
26/04/2015-19:47 
3188.
ศธ 04094.118/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนรายงานผลประเมินภายใน  
สามัคคีวิทยา
26/04/2015-17:25 
3187.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนมาก
บางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ตรวสอบข้อมูลผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมฯ  
สพท.อย2
26/04/2015-17:08 
3186.
ศธ 04094/
ด่วน
บางโรงเรียนตัวอย่างสรุปโครงการ(แก้ไข)  
วัดโสภณเจติการาม
25/04/2015-21:23 
3185.
ศธ 04094/58
ปกติ
บางโรงเรียนsar  (1
วัดปิ่นแก้ว
25/04/2015-21:14 
3184.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนตัวอย่างสรุปโครงการ  
วัดโสภณเจติการาม
25/04/2015-21:11 
3183.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนส่งแบบฟอร์มสรุปโครงการ(แก้ไข)  (1
วัดโสภณเจติการาม
25/04/2015-20:58 
3182.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนส่งแบบสรุปโครงการ(สภ.)  (1) (2
วัดโสภณเจติการาม
25/04/2015-16:34 
3181.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนส่งหลักฐานเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  
สพท.อย2
25/04/2015-16:22 
3180.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนประกัน  (1
วัดดอนลาน
25/04/2015-15:13 
3179.
ศธ 04094.003/พิเศษ
ด่วนมาก
บางโรงเรียนแนบท้ายสัญญา  
คอตัน
25/04/2015-09:56 
3178.
ศธ 04094/1293
ปกติ
บางโรงเรียนประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และประเมินคุณภาพเครื่องมือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ๘ ดี ๔ นโยบายเด่น  (1
สพท.อย2
24/04/2015-16:48 
3177.
ศธ 04094/1292
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญประชุมจัดทำแนวปฏิบัติปรับลดกิจกรรมในสถานศึกษา  
สพท.อย2
24/04/2015-16:36 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 
ทั้งหมด 3191 รายการ.