สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 49 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
5847.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนงบหน้าเงินกลุ่มสันติสุข ก.ค.57  (1
วัดโสภณเจติการาม
29/07/2014-20:06 
5846.
ศธ 04094/พเิศษ
ด่วน
โรงเรียนเรียนร่วมอบรมศิลปะบำบัดเด็กพิเศษ  
สพท.อย2
29/07/2014-20:06 
5845.
ศธ 04094/82
ด่วนมาก
บางโรงเรียนรายงานค่าไฟฟ้า  (1
วัดบางซ้ายนอก
29/07/2014-20:05 
5844.
ศธ 04094.06/26
ปกติ
บางโรงเรียนส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการอบรมหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  
รอซีดี
29/07/2014-18:01 
5843.
ศธ 04094/2567
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญนักวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ร่วมประชุม  (1
สพท.อย2
29/07/2014-16:46 
5842.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็ก  (1
สพท.อย2
29/07/2014-16:39 
5841.
ศธ 04094/154/125
ปกติ
บางโรงเรียนค่าไฟฟ้า  (1
วัดสนามไชย
29/07/2014-16:13 
5840.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนจัดส่งแบบรายงานผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา  
สพท.อย2
29/07/2014-16:08 
5839.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนขอศึกษาดูงาน  
วัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)
29/07/2014-16:00 
5838.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนตารางค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  
วัดเทพมงคล
29/07/2014-15:56 
5837.
ศธ 04094/
ปกติ
บางโรงเรียนแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค  (1
วัดโสภณเจติการาม
29/07/2014-15:52 
5836.
ศธ 04094.02/34
ด่วนมาก
บางโรงเรียนตารางการอบรมครูผู้คัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ฯอ.บางไทร)  (1) (2
วัดสง่างาม
29/07/2014-15:51 
5835.
ศธ 04094.028/175
ปกติ
บางโรงเรียนส่งใบสมัครแข่งขันแลลลี่จักรยานชม วัด วัง วิว ในเขตอำเภอบางปะอิน  
ปราสาททองวิทยา
29/07/2014-15:21 
5834.
พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนtablet55_ปราสาททองวิทยา  
เน€เธ�โ�ฌเน€เธ�๏ฟฝเ
29/07/2014-15:17 
5833.
ศธ 04094.142/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนรายชื่อนักเรียนจบป.6ถึงครูยศกร  
วัดลาดชะโด
29/07/2014-15:01 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 
ทั้งหมด 5847 รายการ.