สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 14 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
1957.
ศธ 04094.02/11
ด่วนมาก
บางโรงเรียนเปลี่ยนเวลาการประชุม( ผู้บริหารในศูนย์พัฒนาคุณภาพฯอำเภอบางไทร)  (1) (2
วัดสง่างาม
04/03/2015-19:58 
1956.
ศธ 04094/-
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนระเบียบวาระที่ 3/2558  
วัดเจ้าเจ็ดใน
04/03/2015-17:29 
1955.
ศธ 04094/-
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนกองทุนก.พ. 58  
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์)
04/03/2015-15:31 
1954.
ศธ 04094/-
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนกองทุนก.พ. 58  
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์)
04/03/2015-15:31 
1953.
ศธ 04094/-
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนกองทุนก.พ. 58  
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์)
04/03/2015-15:31 
1952.
ศธ 04094/-
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนระเบียบวาระที่ 2/2558  
วัดเจ้าเจ็ดใน
04/03/2015-12:50 
1951.
ศธ 04094/765
ด่วน
บางโรงเรียนการแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน)  
สพท.อย2
03/03/2015-21:16 
1950.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนตรวจสอบการรายงานผล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
สพท.อย2
03/03/2015-18:30 
1949.
ศธ 04094/024
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนรับทุนวัดพนัญเชิง  (1
วัดโบสถ์สมพรชัย
03/03/2015-15:52 
1948.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
โรงเรียนรัฐบาลทุกโรงเรียนแก้ไขแบบประเมินการอ่าน ชั้น ป.๔ หน้า ๕๗  
สพท.อย2
03/03/2015-15:27 
1947.
ศธ 04094/758
ปกติ
บางโรงเรียนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน  
สพท.อย2
03/03/2015-15:11 
1946.
ศธ 04094/755
ด่วน
บางโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์เด็กพิเศษ  
สพท.อย2
03/03/2015-14:52 
1945.
ศธ 04094/752
ปกติ
บางโรงเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวบรรณารักษ์  (1
สพท.อย2
03/03/2015-14:39 
1944.
ศธ 04094/735
ปกติ
บางโรงเรียนการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
สพท.อย2
03/03/2015-14:34 
1943.
-
-
--  (1) (2) (3) (4) (5
สพท.อย2
03/03/2015-14:27 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
ทั้งหมด 1957 รายการ.