สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 34 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
2872.
ศธ 04094/1
ปกติ
บางโรงเรียนแผน  
บ้านบางพลี(บุศย์บูรณะ)
19/04/2014-11:35 
2871.
ศธ 04094/1
ปกติ
บางโรงเรียนแผนบูรณาการส่ง  ศน  
บ้านบางพลี(บุศย์บูรณะ)
19/04/2014-11:32 
2870.
ศธ 04094/1
ปกติ
บางโรงเรียนแผนบูรณาการ  
บ้านบางพลี(บุศย์บูรณะ)
19/04/2014-11:30 
2869.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนแผนบูรณาการ ส่งศน  
บ้านบางพลี(บุศย์บูรณะ)
19/04/2014-11:27 
2868.
ศธ 04094/1
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนผลสอบ NT  ปีการศึกษา 2556  
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
18/04/2014-17:24 
2867.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
ทุกโรงเรียนแจ้งหยุดรับสมัครการอบรมหนังสือเล่มเล็ก  
สพท.อย2
18/04/2014-16:17 
2866.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
ทุกโรงเรียนขอความร่วมมือตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการติดต่อราชการ  
สพท.อย2
18/04/2014-15:12 
2865.
ศธ 04094/185.91-93
ปกติ
บางโรงเรียนเอกสารแนบตารางอบรมค่ายศิลปะให้กับวิทยากร (โรงเรียนสอนดี)  (1) (2
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
18/04/2014-15:01 
2864.
ศธ 04094/185.89-90
ปกติ
บางโรงเรียนเอกสารแนบตารางอบรมค่ายศิลปะให้กับวิทยากร (โรงเรียนสอนดี)  (1) (2
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
18/04/2014-15:00 
2863.
ศธ 04094/87-88
ปกติ
บางโรงเรียนส่งเอกสารแนบตารางการอบรมและรายการเครื่องดนตรีของโรงเรียนสอนดีฯ  (1) (2
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
18/04/2014-14:57 
2862.
ศธ 04094/185.91-93
ปกติ
บางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร(น.ส.น้ำฝน กรีวารี, นายพีรพงษ์ ภาศักดี)  
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
18/04/2014-14:51 
2861.
ศธ 04094/185.89-90
ปกติ
บางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร(นายสมศักดิ์  เทียนบูชา)  
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
18/04/2014-14:48 
2860.
ศธ 04094/185.87-88
ปกติ
บางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร(นายทวี  หวานล้ำ)  
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
18/04/2014-14:46 
2859.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนให้ข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่   (แก้ไขเพิ่มเติม ลำดับที่ 105)  
สพท.อย2
18/04/2014-14:31 
2858.
ศธ 04094/ พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนให้ข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่  
สพท.อย2
18/04/2014-14:17 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
ทั้งหมด 2872 รายการ.