สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 186 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
2861.
ศธ 04094/
ปกติ
บางโรงเรียนใบกำกับตัวอย่างลูกปูน  (1
ลาดงาวิทยาคม(ปลั่งฤกษ์จารี)
30/03/2015-11:21 
2860.
ศธ 04094.063/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนใบขอซื้อ ใบตรวจรับ  
วัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)
30/03/2015-11:13 
2859.
ศธ 04094/
ปกติ
บางโรงเรียนสวัสดิการกลุ่มโรงเรียนมงคลพัฒนา  ประจำเดือน มีนาคม 2558 (แก้ไข)  
วัดดอนพัฒนาราม
30/03/2015-10:21 
2858.
23/2558
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนขอเชิญเป็นวิทยากร  
วัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
30/03/2015-10:16 
2857.
ศธ 04094/1020
ปกติ
บางโรงเรียนโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  (1
สพท.อย2
30/03/2015-08:51 
2856.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนมาก
บางโรงเรียนส่งเอกสารเพิ่มเติมการประชุมค่านิยม12ประการ  
สพท.อย2
30/03/2015-08:32 
2855.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนมาก
บางโรงเรียนร่าง-คำกล่าวรายงาน-งานวันแห่งความสำเร็จ -แบบบัญชีบริจาค  (1
วัดทางยาว
30/03/2015-01:26 
2854.
ศธ 04094/-----
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนคะแนนเรียนรวมชั้น ป.5  (1
วัดบันไดช้าง
30/03/2015-00:46 
2853.
ศธ 04094/-----
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนส่งคะแนน ชั้นป.5  (1
วัดบันไดช้าง
30/03/2015-00:41 
2852.
ศธ 04094/
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนประชุมกลุ่ม ฯ  
วัดไชยภูมิ
29/03/2015-20:40 
2851.
ศธ 04094/-
ด่วนมาก
บางโรงเรียนอาเซียนครูนัน  
วัดบันไดช้าง
29/03/2015-19:15 
2850.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนหนังสือรับรองการจ้าง  
จรัสวิทยาคาร(มิตรภาพที่57)
29/03/2015-18:45 
2849.
ศธ 04094.112/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลุ่มปัทมาลัย(มีค.58)ให้ครูจิดาภา  
วัดปทุมวัน(โสนิกรประชาอนุสรณ์)
29/03/2015-16:32 
2848.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนส่งหลักฐานเบิกเงินค่าวัสดุกีฬา  
สพท.อย2
29/03/2015-14:24 
2847.
ศธ 04094.0107/ ว.3
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญประชุม  
วัดหัวเวียง"เขมสุทธิวิทยาคาร"
29/03/2015-13:35 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 
ทั้งหมด 2861 รายการ.