สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 24 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
899.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนรายการรับ-จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียน 57  (1
วัดสง่างาม
28/01/2015-22:18 
898.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนรายการรับ-จ่ายเงินอุดหนุน 57  
วัดสง่างาม
28/01/2015-22:15 
897.
ศธ 04094/
ปกติ
บางโรงเรียนเงินกลุ่มโรงเรียน  
วัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)
28/01/2015-20:24 
896.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
ทุกโรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
28/01/2015-17:34 
895.
ศธ 04094/322
ปกติ
บางโรงเรียนการจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
สพท.อย2
28/01/2015-17:03 
894.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนมาก
ทุกโรงเรียนขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการเปิดบ้านคุณธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ  (1
วัดทางยาว
28/01/2015-16:34 
893.
ศธ 04094.104/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนแจ้งจำนวนนักกีฬากรีฑากลุ่มโรงเรียนในคลองพัฒนา  
วัดบ้านสร้าง
28/01/2015-16:27 
892.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  
วัดขนอนบ้านกรด
28/01/2015-16:22 
891.
ศธ 04094/
ปกติ
บางโรงเรียนส่งหนังสือ "สงครามเก้าทัพ และในหลวงของเรา"  
สพท.อย2
28/01/2015-16:22 
890.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนส่งหนังสือ "สงครามเก้าทัพ และในหลวงของเรา"  
สพท.อย2
28/01/2015-16:15 
889.
ศธ 04094/313
ปกติ
บางโรงเรียนการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สพท.อย2
28/01/2015-16:11 
888.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  
วัดขนอนบ้านกรด
28/01/2015-15:52 
887.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนขอส่งแบบสอบถามการความพึงพอใจจัดซื้อสื่อภาษาอังกฤษ ของศูนย์ PEER Center  (1
สพท.อย2
28/01/2015-15:47 
886.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนขอส่งแบบสอบถามความพึงพอใจจัดซื้อสื่อภาษาอังกฤษ ของศูนย์ PEER Center  
สพท.อย2
28/01/2015-15:46 
885.
ศธ 04094.060/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม  
วัดเจ้าเจ็ดใน
28/01/2015-15:25 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 
ทั้งหมด 899 รายการ.