สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 38 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
3749.
ศธ 04094/1570
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญประชุม  (1
สพท.อย2
26/05/2015-12:08 
3748.
ศธ 04094/1566
ปกติ
บางโรงเรียนประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด"  (1) (2) (3
สพท.อย2
26/05/2015-12:07 
3747.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนอภินันทนาการ  จาก  ผอ.ธงชัย  ชาวนา  
วัดวังชะโด
26/05/2015-12:02 
3746.
ศธ 04094/
ปกติ
บางโรงเรียน การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอน  
????????(????????????)
26/05/2015-11:59 
3745.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนสรุปยอดลูกเสือ  
สพท.อย2
26/05/2015-11:54 
3744.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนแผนโครงสร้าง  (1
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
26/05/2015-11:44 
3743.
ศธ 04094.185/1
ด่วนมาก
บางโรงเรียนเครื่องเล่นสนามในร่ม  
สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
26/05/2015-11:36 
3742.
6/2558
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญประชุม  
รอซีดี
26/05/2015-11:20 
3741.
4/2558
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญประชุม  
รอซีดี
26/05/2015-11:18 
3740.
ศธ 04094/15
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญประชุม  (1
วัดบางซ้ายนอก
26/05/2015-11:15 
3739.
ศธ 04094.032/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มในคลองพัฒนา ครั้งที่ 5/2558  (1
ราษฎร์นิรมิตร
26/05/2015-10:41 
3738.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนหนังสือรับรอง  เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  เครือมา  ค่ะ  
วัดวังชะโด
26/05/2015-10:35 
3737.
ศธ 04094.183/101
ปกติ
บางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์รื้อย้ายบ้านพักครู  
ศรีบางไทร
26/05/2015-10:32 
3736.
ศธ ๐๔๐๙๔.๑๑๙/๓๑
ปกติ
บางโรงเรียนส่งแบบสำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกว่าระดับชาติ และคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข ล่าสุด)  (1
วัดไผ่ล้อม
26/05/2015-10:32 
3735.
ศธ 04094.074/54
ปกติ
บางโรงเรียนสำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับชาติ และคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา               2557 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา  2556  
วัดตะกู(เมตตาชนูปการ)
26/05/2015-10:31 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 
ทั้งหมด 3749 รายการ.