สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 76 คน  
ทะเบียนรับหนังสือหน่วยงานเธชเธžเธ›.เธญเธข.2-310000-
เมนูหลัก
  Home
   ข้อมูลอาคารเรียน
   จองห้องประชุม
  รับหนังสือ

    ทั้งหมด
    สืบค้น
    จากสหกรณ์ฯ
    จากคุรุสภา
  ส่งหนังสือ
    ถึงโรงเรียน
    ถึงสหกรณ์ฯ
    ถึงคุรุสภา
    ถึง วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ประวัติการส่ง
  รายงาน
  หนังสือถึงเขต

    e-filing
   รายเดือน
   รายโรงเรียน
  หนังสือถึงโรงเรียน

   ทะเบียนหนังสือส่ง-รับ
   ส่งปี2549
   ส่งปี2550
   ส่งปี2551
   ส่งปี2552
   ส่งปี2553
   ส่งปี2554
   ส่งปี2555
   ส่งปี2556

   รับปี2550
   รับปี2551
   รับปี2552
   รับปี2553
   รับปี2554
   รับปี2555
   รับปี2556
   ทั้งหมด
   รายเดือน
   ส่งเฉพาะไฟล์
   แก้ไขหนังสือ
  คลังหนังสือเก่า
หนังสือถึงโรงเรียน
    ปี2547
    ปี2548
    ปี2549
    ปี2550
    ปี2551
    ปี2552
    ปี2553
    ปี2554
    ปี2555
    ปี2556
หนังสือถึงเขตฯ
    ปี2547
    ปี2548
    ปี2549
    ปี2550
    ปี2551
    ปี2552
    ปี2553
    ปี2554
    ปี2555
    ปี2556

 Guest Book
 Chat
  Links
ที่
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
จากหน่วยงาน/โรงเรียน
วันที่
5656.
ศธ 04094.111/พิเศษส่งใบสมัครตอบคำถามสารานุกรม วัดโบสถ์สมพรชัย  
30/07/2014-14:24  
5655.
ศธ 04094.043/207รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็บเล็ต ) วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"  
30/07/2014-14:23  
5654.
ศธ 04094.086/00ส่งบัญชีเงินฝากอาหารกลางวัน วัดไทรโสภณ(ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)  
30/07/2014-14:17  
5653.
ศธ 04094.072/116สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า(ส่งใหม่) วัดตรีพาราสีมาเขต  
30/07/2014-14:13  
5652.
ศธ 04094.176/52รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพก (แท็บเล็ต) วัดอนุกุญชราราม  
30/07/2014-13:55  
5651.
ศธ 04094.007/87รายงานสาธารณูปโภค จุฬาราษฎร์วิทยา  
30/07/2014-13:44  
5650.
ศธ 04094.04094.144/132ค่าไฟฟ้า วัดลาดประทุมคงคาราม  
30/07/2014-13:33  
5649.
ศธ 04094.183/152ส่งแบบรายงานการขำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2556 ศรีบางไทร  
30/07/2014-13:01  
5648.
ศธ 04094.009/105สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ชายนาพัฒนา(สำเนียงสนิทอุปถัมภ์)  
30/07/2014-11:51  
5647.
ศธ 04094.170/80รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) วัดหน้าโคก(วิสุทธิศึกษา)  
30/07/2014-11:51  
5646.
ศธ 04094.079/42ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา ยาเสพติด วัดท่าซุงทักษิณาราม(เอิบมหาเดชน์อุปถัมย์  
30/07/2014-11:47  
5645.
ศธ 04094.พิเศษส่งรายชื่อตอบรับการยืนยันการอบรมภาษาอังกฤษ (CEFR)ของโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม วัดลาดประทุมคงคาราม  
30/07/2014-11:38  
5644.
ศธ 04094.124ส่งรายชื่อครู โครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด บ้านพลับ(วิสุทธิวังราช)  
30/07/2014-10:58  
5643.
ศธ 04094.067/66รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) วัดเชิงท่า  
30/07/2014-10:53  
5642.
ศธ 04094.072/103การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)(ส่งใหม่) วัดตรีพาราสีมาเขต  
30/07/2014-10:31  
5641.
ศธ 04094.021/126สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า (แก้ไข) บ้านแถววิทยาคาร  
30/07/2014-10:30  
5640.
ศธ 04094.170/73สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า วัดหน้าโคก(วิสุทธิศึกษา)  
30/07/2014-10:24  
5639.
ศธ 04094.178/94สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า (ปรับปรุง) วัดอัมพวา(วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)  
30/07/2014-10:24  
5638.
ศธ 04094.126/81การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(แก้ไข) วัดโพธิ์แตงใต้"ปัญญานุวัตรวิทยา"  
30/07/2014-10:20  
5637.
ศธ 04094.030/205สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า (แก้ไขฉบับที่ ๑) มาลาอีสงเคราะห์  
30/07/2014-10:14  
หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 
ทั้งหมด 5656 รายการ.